δ-Cephei

Değişken yıldız gözlemleri yıldızın parlaklığına bağlı olarak bir dürbünle hatta çıplak gözle de yapılabilir. Ben de arşivimdeki δ-Cephei yıldızına ait eski bir gözlemimi grafiğe dönüştürüp paylaşmak istedim. δ-Cephei Kral Takımyıldızı`nda bulunmaktadır.

         cepheid                                    Çarşamba, 02-08.08.1991

7 günlük düzenli gözlemler sonucunda -sefe değişken yıldızının günlük parlaklık değişimi, -Sefe (4.2), -Sefe(3.3) ile kıyaslanarak tahmin edilmiştir. Parlaklığın 3.5 ile 4.4 arasında değiştiği grafik yaklaşık 5.4 günlük olduğu bilinen değişim periyoduna yakın bir görünüm vermektedir. Sefeid`lerin ışık değişim periyodu, ortalama yoğunluklarının kareköküyle ters orantılıdır. Ayrıca değişim periyodu ne kadar uzun ise yıldız o kadar parlaktır. Bu bilgilerden yola çıkarak yıldızın mutlak parlaklığı ve yoğunluğu hesaplanabilir. Mutlak parlaklığı bilindiğinden bulunduğu yıldız kümesi veya galaksinin uzaklığını hesaplamak da mümkündür.

δ-Cephei is a variable star located in the Constellation Cepheus. Brightness value of δ-Cephei was estimated by eye compared to -Sefe (4.2) and -Sefe(3.3). Minimum magnitude was 3.5 and maksimum magnitude was 4.4 during 7 days observation period. The Cepheid period of occilation is inversely proportional to the square root of the average density.

T = k/ d^(1/2)     ( T: Period ,  d: Density Compared to Sun,  k= 0.12 )

Advertisements

Leave a Reply - Yorum

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s