Büyükçay Vadisi (Büyükçay Valley)

290807
Artvin-Yusufeli, Ağustos 2003   / Canon Powershot S30 
 

Büyükçay Vadisi Kaçkar Dağı zirvesinin güney doğusunda yer alır. Bazı dağcılar  Kaçkar Dağı`na tırmanmak için bu klasik rotayı tercih ederler.

The Büyükçay Valley is located to the south east of the Kaçkar Mountain Peak. Some climbers prefer this classic route for climbing the Kaçkar Mountain.