Maçka Kuşçu Mah.

441014

Kuşçu Mah., Maçka-Trabzon / 02.10.2018, Olympus 12-100mm+E-P5

Advertisements

Büyükçay Vadisi (Büyükçay Valley)

290807
Artvin-Yusufeli, Ağustos 2003   / Canon Powershot S30 
 

Büyükçay Vadisi Kaçkar Dağı zirvesinin güney doğusunda yer alır. Bazı dağcılar  Kaçkar Dağı`na tırmanmak için bu klasik rotayı tercih ederler.

The Büyükçay Valley is located to the south east of the Kaçkar Mountain Peak. Some climbers prefer this classic route for climbing the Kaçkar Mountain.

Mescit Dağları (Mescit Mountains)

290617
 Artvin-Yusufeli, Haziran 2003   /  Canon Powershot S30
 

Bu resim Mescit Dağları kuzey yüzünden çekildi. Yakın plandan uzağa; sarıçam ormanları, Çoruh Vadisi ve resmin sol tarafında Güngörmez Dağı görülebilir. Çoruh Vadisi`nde Akdeniz iklimine benzer bir iklim varken, Mescit Dağları gibi yüksek yerlerde daha yağışlı ve serin bir iklim vardır. Bundan dolayı Mescit Dağlarında sarıçam ormanları , Çoruh Vadisinde ise zeytin ağaçları, bodur meşe ve ardıç gibi akdeniz tipi bitki örtüsü vardır.

This photo was taken from north face of the Mescit Mountains. You can see from near to far; scots pine forest, Çoruh Valley and Güngörmez Mountain the left side of the picture. There is a  Mediterranean-like climate in the Çoruh Valley. In contrast, there is a more rainy and cool climate in high elevation areas such as Mescit Mountains. Therefore,  The Mescit Mountains have scots pine forests but the Çoruh Valley has Mediterranean-type plants such as olive trees,red oaks and junipers.