M45 Pleiades

Created with GIMP

Olympus 300mm f4+E-P5 on Advanced VX Mount, ISO 1600, 28X60 sec, 2×15 sec. 14.10.2018 / 03.11.2018 Atabey- Isparta

Merhaba, M45 yıldız kümesinin bu resmini iki ayrı tarihte 300mm f4 lens ile çektiğim ISO 1600 ayarında toplam 30 resim karesini birleştirerek elde ettim.

Kutupyıldızı görülmeyen bir noktada çekim yaptığım için önceki kutup ayarını işaretlesem de kundağın taşınması ve yer değişikliği nedeniyle yeniden ayar yapmak zorunda kaldım. Bu defa kutupsal ince ayarı iyi yapamadığımdan fazla resim karesi almak mümkün olmadı.

NGC 869-884

440825

Olympus 300mm f4+E-P5 on Advanced VX, ISO 1600, 18X60 sec, 15.08.2018 Atabey – Isparta

Merhaba, bu ay üçüncü fotoğraf çalışması olarak 7600 ışıkyılı uzaklığındaki NGC 869 ve NGC 884 açık yıldız kümelerini görüntüledim.

Çekim için 300mm f4 lens, motorlu takip düzeneği ve ISO 1600 ayarında 60 saniyelik 18 resim karesi kullandım.

 

M22

440716

Olympus 300mm f4+E-P5 on Advanced VX, ISO 1600, 20X30 sec, 17.07.2018 Atabey-Isparta

Bu ay Yay Takımyıldızı bölgesindeki 4. fotoğraf çalışmamı M22 küresel yıldız kümesini görüntüleyerek tamamlamış oldum.

M22 yıldız kümesinin bu görüntüsünü 300mm f4 lens ve otomatik takip düzeneği üzerinde ISO 1600 ayarında 30 saniye süreli 20 resim karesini işleyerek elde ettim. Çalışmalar Kutupyıldızı görülmeyen balkondan yapıldığından ince kutup ayarı yapmak mümkün olmadı.

 

IC405, NGC1893

431104

Sigma 60mm f2.8+Olympus E-P5 on barn door tracker, ISO1600, 44X60sec, Atabey – 10.11.2017

Arabacı Takımyıldızı`ndaki IC405 (üstte) yaklaşık 1500 ışıkyılı uzaklıkta bir bulutsudur. Hemen altında NGC 1893 açık yıldız kümesi ve solda başka yıldız kümeleri dikkat çekmektedir. Çekim için 60mm f2.8 lens ile ISO 1600 ayarında 60 saniye süreyle el yapımı manuel takip düzeneğinde 44 poz alındı.

IC1805/1848 & Double Cluster

431011

Sigma 60mm f2.8+Olympus E-P5 on barn door tracker (non-motorized) ISO 3200, 64X30 sec. 12.10.2017 Atabey

Yaklaşık 7500 ışıkyılı uzaklıktaki IC1805 Heart Nebula (sol üst), IC1848 Soul Nebula (sol alt) ile 7600 ışıkyılı uzaklıktaki NGC869-884 açık yıldız kümelerinin (sağda) birlikte görünümü. Çekim için 60mm f2.8 lens ve manuel takip düzeneği kullanarak ISO 3200 ayarında 30 saniye pozlama ile 64 resim karesi aldım.

β-Lyrae

Arşivimdeki eski değişken yıldız gözlemlerimden  β-Lyrae verilerini de grafiğe dönüştürdüm. Bu yıldız Çalgı Takımyıldızı`nda 960 ışıkyılı uzakta bulunan ikili bir yıldız sistemidir. İkili yıldızlar birbirleri etrafında dönerken aşağıdaki gibi parlaklık değişimlerine neden olmaktadır.

    Çarşamba, 24-31.08.1992

8 günlük kıyaslamalı parlaklık tahminlerim sonucu elde ettiğim yukarıdaki grafik incelenerek ikilinin bir tam turu ne kadar sürede tamamladığı hesaplanabilir. β-Lyrae ikilisinin dolanım süresi yaklaşık 12.9 gün olup grafikte bu değerin yaklaşık yarım turuna karşılık gelen bir peryodik hareketi görmek mümkündür. Eş yıldız yan konumdayken parlaklık en yüksek değerdeyken  diğer yıldızın önünden geçerken parlaklık azalır (grafikte 3.8), yan konuma ulaşınca yeniden yükselir (3.4).

β-Lyrae is located in the constellation Lyra. It is a binary star system approximately 960 light years away from Earth. Two stars periodically eclipse each other.  Orbital period is 12.9 days. I  estimated brightness value of the β-Lyrae binary star system by eye during 8 days.  You can see half period on brightness graph.

δ-Cephei

Değişken yıldız gözlemleri yıldızın parlaklığına bağlı olarak bir dürbünle hatta çıplak gözle de yapılabilir. Ben de arşivimdeki δ-Cephei yıldızına ait eski bir gözlemimi grafiğe dönüştürüp paylaşmak istedim. δ-Cephei Kral Takımyıldızı`nda bulunmaktadır.

         cepheid                                    Çarşamba, 02-08.08.1991

7 günlük düzenli gözlemler sonucunda -sefe değişken yıldızının günlük parlaklık değişimi, -Sefe (4.2), -Sefe(3.3) ile kıyaslanarak tahmin edilmiştir. Parlaklığın 3.5 ile 4.4 arasında değiştiği grafik yaklaşık 5.4 günlük olduğu bilinen değişim periyoduna yakın bir görünüm vermektedir. Sefeid`lerin ışık değişim periyodu, ortalama yoğunluklarının kareköküyle ters orantılıdır. Ayrıca değişim periyodu ne kadar uzun ise yıldız o kadar parlaktır. Bu bilgilerden yola çıkarak yıldızın mutlak parlaklığı ve yoğunluğu hesaplanabilir. Mutlak parlaklığı bilindiğinden bulunduğu yıldız kümesi veya galaksinin uzaklığını hesaplamak da mümkündür.

δ-Cephei is a variable star located in the Constellation Cepheus. Brightness value of δ-Cephei was estimated by eye compared to -Sefe (4.2) and -Sefe(3.3). Minimum magnitude was 3.5 and maksimum magnitude was 4.4 during 7 days observation period. The Cepheid period of occilation is inversely proportional to the square root of the average density.

T = k/ d^(1/2)     ( T: Period ,  d: Density Compared to Sun,  k= 0.12 )